La teva pàgina web ha de complir amb la normativa GDPR

Tant si estàs pensant a crear una pàgina web per al teu negoci, com si ja tens una, és important que sàpigues que les pàgines legals dee la página web han d’estar degudament adequades a la normativa GDPR.

L’incompliment de la normativa pot implicar multes econòmiques que poden ser molt elevades, per aquest motiu convé assegurar-se que el teu web compleix amb la legislació actual.

Què és el RGPD?

RGPD és l’acrònim del Reglament de protecció de dades de la Unió Europea. Es tracta d’una regulació aplicable a totes les organitzacions del món, sempre que en la pàgina web es recopilin o processin dades relacionades amb persones de la UE.

Per exemple, si una empresa americana té un lloc web de serveis o un e-commerce des del qual es captessin clients a Espanya, o qualsevol altre país d’Europa, haurà de complir amb el RGPD. En cas contrari, el propietari de la web podria ser sancionat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

ejemplo rgpd

Amb caràcter general, d’acord amb els art. 83.4 i 83.5 de la normativa, les infraccions menys greus se sancionaran amb multes de fins a 10 milions d’euros o el 2% de la facturació anual de l’empresa, i les infraccions més greus amb multes de fins a 20 milions d’euros o el 4% de la facturació anual. Però si fas les coses bé no hi ha perquè preocupar-se.

Per a complir amb els mínims exigits per les disposicions de la GDPR has d’assegurar-te que la teva pàgina web inclogui:

1 . Avís legal

En la pàgina d’avís legal has d’incloure en primer lloc les teves dades identificatives, nom o denominació social, identificació fiscal, dades de subscripció en el Registre Mercantil (si fos necessari), domicili social, dades de contacte com per exemple el correu electrònic.

Si exerceixes alguna professió regulada també és important reflectir les dades del col·legi de professional, núm. de col·legiat, títol acadèmic, etc.

En definitiva en aquesta pàgina has de posar les dades identificatives del titular de la web. La finalitat de la pàgina d’avís legal és proporcionar transparència a l’usuari sobre l’activitat o servei que exerceixes a través de la web.

2 . Política de privacitat

En aquesta pàgina s’inclou tota la informació relativa al tractament de les dades personals recollides en la web a través dels formularis de contactes que utilitzis, ja sigui en la pàgina de contacte, subscripció al la newsletter, etc.

En la pàgina de la política de privacitat has d’informar l’usuari sobre el tractament de dades de caràcter personal realitzat en la pàgina, la finalitat i destí de la recollida de les dades i assenyalar la identitat del responsable de tractament d’aquests.

També és important informar-lo sobre els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

política de protección de datos personales

3 . Política de cookies

En aquesta pàgina s’ha d’informar l’usuari de la utilització de cookies i la seva finalitat. És important especificar el tipus de cookies utilitzats en el lloc web i com actuen.

També és necessari que l’usuari doni el seu consentiment per a l’ús de les cookies. Mitjançant un plugin, s’ha de fer que surt-ti un popup / bàner que avisi a l’usuari de la utilització de cookies, amb opció d’acceptació tàcita o expressa de l’ús de les mateixes i un link a la pàgina de política de cookies on l’usuari tindrà accés a tota la informació referent a aquestes.

En aquest bàner d’avís de les cookies és necessari que s’inclogui una casella que l’usuari accepti expressament les cookies, en aquest sentit és important que la casella no estigui preseleccionada. També és necessari que el visitant pugui acceptar totes les cookies o personalitzar la informació que comparteix.

Altres aspectes a tenir en compte

Formulari de contacte

És important que incloguis en cada formulari de la web una casella de selecció obligatòria sobre l’acceptació de la Política de Privacitat.

L’acceptació de l’usuari ha de ser explícita, per aquest motiu la casella no ha d’aparèixer preseleccionada per defecte. També és important adjuntar un enllaç a la política de privacitat del lloc web, enllaçat des de de frase d’avís sobre l’acceptació de Política de privacitat del lloc.

Si el teu negoci té intenció de realitzar comunicació amb finalitats comercials és recomanable afegir una segona casella de selecció, en aquest cas es tracta d’una casella opcional en la qual se sol·licita l’acceptació de l’usuari perquè se li contacti amb aquests fins.

políticas de privacidad de una pagina web

També és recomanable afegir un breu text on s’explica de manera resumida la finalitat del formulari, legitimació de l’usuari, identificació del responsable de les dades i informació sobre els drets d’accés, rectificació, limitació i supressió.

Caixes de comentaris del Blog

Si permets comentaris d’usuaris en el Blog, també és important que incloguis les mateixes dades d’empleno legal prevists per al formulari de contacte, és a dir:

  • Casella de selecció acceptació: Ha d’haver-hi una casella de marcació obligatòria en el formulari de publicació dels comentaris. Igual que els formularis de contacte, per a deixar un comentari en el Blog el visitant també ha d’acceptar expressament la política de privacitat. A més, la frase “política de privacitat” ha d’estar enllaçada la pàgina legal on s’explica la mateixa.
  • Text primera capa informativa: La frase que acompanya la casella de selecció ha d’incloure un text resumit sobre la política de privacitat inclòs en el formulari de contacte o un exclusiu per al formulari d’enviaments de comentaris.
     Control acceptació usuaris: És important que l’acceptació de la política de privacitat quedi emmagatzemada en un arxiu digital, per si fos necessària la seva consulta.

Condicions generals de la contractació

Aquesta pàgina és obligatòria per a qualsevol lloc web que realitzi venda directa o contractació de serveis a través de la pàgina web. En ella s’ha d’incloure els termes i condicions del contracte entre l’empresa i el comprador.

Per als ecommerce també és necessari incloure la política de devolució, que és una pàgina en la qual s’explica amb claredat els termes de la política de devolució de l’empresa.

Les pàgines legals són necessàries i el seu incompliment pot implicar multes bastant elevades, per aquest motiu recomanem a tots els nostres clients que compleixin adequadament amb la inclusió de la informació legalment requerida en les pàgines legals del lloc web en assegurar el correcte compliment de la normativa.

La nostra recomanació és que no t’ho prenguis a la lleugera, i busquis assessorament o contractis un servei que s’encarregui de tot.

Existeixen diverses alternatives en línia que et poden ajudar a preparar tota aquesta informació. Per exemple, LexBlogger, és una una plataforma pensada ajudar a preparar tota aquesta informació per un cost bastant assequible.

Parlem

Avenida Diagonal, 497

08029, Barcelona

(+34) 602 04 49 62

Comença el teu projecte