Avis legal

1. General

En compliment de les disposicions previstes en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, https://entropiaweb.com/ (d'ara endavant Entropia Web) l'informa que el titular d'aquest lloc web és:

L'accés i navegació a través de les pàgines d'aquest lloc web, així com la subscripció i enviament de dades a través dels formularis establerts implica coneixement i acceptació sense reserves d'aquest Avís Legal, Polítiques de Privacitat i Política de Cookies utilitzades en aquest lloc web.

Entropia Web ofereix a través d'aquest lloc web diversos serveis la prestació dels quals dels mateix queda condicionada a l'acceptació sense reserves de totes les condicions generals descrites en aquest Avís Legal.

A efectes informatius, Entropia web compleix amb els procediments estàndard de seguretat i protecció prevists en la legislació vigent sobre les dades de caràcter personal recollits en aquest lloc web.Tota la informació respecte a la recollida de dades es troba plasmada en la Política de Privacitat i de Cookies.

2. Contingut

El contingut de textos, imatges, logotip, utilitats o altres elements integrats en aquest lloc web són de titularitat d'Entropia Web i estan protegits d'acord amb la legislació vigent sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i industrial.la reproducció, distribució o comunicació dels continguts plasmats en aquest lloc web aquesta subjecta en tot cas a una autorització prèvia i expressa d'Entropia Web.

3. Requisits d'ús i limitació de responsabilitat

Per a la contractació dels serveis oferts per Entropia Web és requisit necessari que l'usuari sigui major d'edat o compti amb l'aprovació fefaent dels seus pares o tutors.

En aquest lloc web s'ofereix informació sobre temes concrets relacionats amb els serveis oferts per Entropia Web.Tota la informació continguda en aquest lloc web té caràcter merament informatiu de manera que Entropia Web no es responsable de les decisions que els usuaris prenguin sobre la base de la informació proporcionada per aquest lloc web.

El titular d'aquest lloc web no és responsable, sota cap circumstància, de qualsevol mal incidental, indirecte o específic derivat de la navegació en aquest lloc web.

Parlem

Avenida Diagonal, 497

08029, Barcelona

(+34) 602 04 49 62

Comença el teu projecte